Invigning av Järvaveckan 2024

LiveÖvrigt

2024, 29 maj, 13:00 – 13:45

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Övriga ämnen

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Järvaveckan invigas årligen av aktörer från näringslivet, representanter från civilsamhället, vår styrelse och vårt kansli samt politiker från riksdagen, Region Stockholm och Stockholms stad. Årets invigningstalare är: 

  • Ordförande, LO
  • Jessika Roswall (M), EU-minister

INVIGNINGSTALARE

Parisa Liljestrand (M)

Kulturminister 

Aida Hadzialic (S)

Finansregionråd, Region Stockholm

Anna Kinberg Batra

Landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län

Karin Wanngård (S)

Finansborgarråd, Stockholms stad

Caroline Berg

Styrelseordförande, Axel Johnson & Järvaveckan

Ahmed Abdirahman

Grundare & vd, Järvaveckan