Debatt mellan toppkandidaterna: EU-valet 2024 – Sveriges framtid i Europa (Del 1)

LivePanelsamtal

2024, 29 maj, 15:30 – 16:30

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Demokrati och politik

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

Välkommen till den första delen av en spännande och informativ paneldebatt där toppkandidaterna från Sveriges 8 riksdagspartier samlas för att diskutera Sveriges framtid i EU inför det kommande EU-valet 2024. För att ge mer utrymme åt diskussionen har vi delat upp toppkandidaterna i två grupper.

Under debatten kommer vi att utforska en rad viktiga ämnen, inklusive EU:s klimatpolitik, migration, ekonomisk politik, demokrati, säkerhetspolitik, EU:s roll i en globaliserad värld och hur EU kan bli mer relevant för unga människor. Det är en unik möjlighet för dig som väljare att få insikter om de olika partiernas visioner för Sveriges framtid i Europa och deras strategier för att hantera EU:s utmaningar.

PANELDELTAGARE

Alice Bah Kuhnke (MP)

Toppkandidat till Europaparlamentet & Europaparlamentariker

Miljöpartiet

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker sedan valet 2019. Hon var tidigare riksdagsledamot, kultur- och demokratiminister, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, hållbarhetschef, generalsekreterare och har varit aktiv i det svenska civilsamhället i många år. Hon är vice ordförande för Gröna gruppen och driver framgångsrikt sitt arbete som lagstiftare i Europaparlamentet.

PANELDELTAGARE

Emma Wiesner (C)

Toppkandidat till Europaparlamentet & Europaparlamentariker

Centerpartiet

Emma Wiesner är Europaparlamentariker för Centerpartiet. Klimat, energi och jordbruk är nyckelfrågor. Emma Wiesner är ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i AGRI-utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, samt suppleant i ITRE-utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Utöver utskottsplatserna i parlamentet är Emma Wiesner ledamot i Delegationen för nordiskt samarbete och relationer med Norge och Schweiz, Gemensamma kommittén EU-Island, EES gemensamma parlamentarikerkommitté, samt suppleant i Delegationen för relationer med Kina.

PANELDELTAGARE

Johan Danielsson (S)

Toppkandidat till Europaparlamentet & f.d. Europaparlamentariker

Socialdemokraterna

Johan Danielsson är f.d. bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister i Magdalena Anderssons regering, 2021–2022. Han var tidigare EU-parlamentariker och dessförinnan fackförbundstjänsteman vid Landsorganisationen i Sverige (LO) som EU-samordnare. I Europaparlamentsvalet i Sverige 2019 valdes han in som ledamot av Europaparlamentet för Socialdemokraterna. 

PANELDELTAGARE

Tomas Tobé (M)  

Toppkandidat till Europaparlamentet & Europaparlamentariker

Moderaterna 

Tomas Tobé har suttit i Europaparlamentet sedan 2019. Han är tidigare riksdagsledamot (2006–2018) och har även varit Moderaternas partisekreterare (2015–2017). I riksdagen var han ordförande i arbetsmarknadsutskottet (2010–2012), utbildningsutskottet (2012–2013 och 2013–2014), och justitieutskottet (2017–2018)

MODERATOR

Marie Söderqvist