Ledamot och medgrundare

Stefan är en av medgrundarna till Stiftelsen The Global Village och ledamot i styrelsen. Han är idag vd för bostadskoncernen Einar Mattsson AB. Stefan har tidigare arbetat på bland annat Leimdörfer (nuvarande Nordanö) och Castellum. Han är bland annat styrelseledamot i Stiftelsen Nobel Center samt KTH:s rådgivande kommitté för donationer. Stefan är engagerad i Stockholms långsiktiga utveckling för en dynamisk och inkluderande storstad.