Rebecka Wiström Leung

12:00-19:00

Arrangör: Järvaveckan

Projektassistent

Rebecka gör sin praktik som projektassistent på Järvaveckan. Praktiken är en avslutande del av hennes utbildning i statsvetenskap på Stockholms universitet.  Hon har tidigare erfarenhet inom service, administration och har även engagerat sig ideellt inom ungdomsverksamhet. Rebecka är särskilt intresserad i frågor som berör demokrati, politiskt deltagande och jämlikhet och vill i framtiden jobba med dessa frågor.