PR- & kommunikationsansvarig

Indra har sin bakgrund inom professionellt skrivande och strategisk kommunikation. Hon har studerat medie- och kommunikationsvetenskap och socialantropologi och har en kandidatexamen i svenska från Stockholms Universitet. Indra har bland annat haft rollen som operativ kommunikatör i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och jobbar ofta med research i form av användartester, intervjuer och målgruppsanalyser där förståelse för individens behov och önskemål är i centrum. Hon har utöver detta varit copywriter och strateg i flera projekt, ofta med fokus på att optimera digital närvaro från användarens synvinkel. Indras drivkraft är att skapa kvalitativ kommunikation med ett intersektionellt målgruppsfokus, och hon jobbar gärna med sociala frågor ur ett gräsrotsperspektiv.