VD, ledamot och grundare

Ahmed Abdirahman är grundare och vd på Stiftelsen The Global Village samt ledamot i styrelsen. Han är före detta näringspolitisk expert inom social hållbarhet vid Stockholms Handelskammare. Han har arbetat vid den amerikanska ambassaden i Stockholm och den FN grundade fredsorganisationen Interpeace. Ahmed är ledamot i det nordiska ministerrådets expertgrupp för integration och är utsett till President Obama Leader och European David Rockefeller Fellows of the Trilateral Commission. Ahmed är hederspristagare av Raoul Wallenberg Academy och mottagare av fostrargärningsmedaljen av Kungl. Patriotiska Sällskapet.