Vilken är skolmåltidernas roll framöver?

LiveSeminarium

1 juni, 15:45-16:30

Seminarietält: Stockholm

Arrangör: Kost & Näring – En branschförening inom Ledarna

Ämne: Barn och unga, Övriga ämnen, Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Kostnadsfria och goda, näringsriktiga och hållbara. Såväl i samhället som inom politiken finns enighet i synen på de svenska skolmåltiderna som en både unik och viktig resurs. Men i en tid då kommuner och måltidsverksamheter pressas av stora kostnadsökningar – samtidigt som allt fler elever på många håll äter allt mer – ställs frågan om skolmåltidens roll och framtid på sin spets. Vilken funktion, utöver mätta magar, ska skolmåltiderna fylla i framtiden? Vad är den rätta balansen mellan kvalitet, kvantitet och ekonomi? Behövs mer av nationell styrning i form av lagstiftning? Och borde skolmåltidsbegreppet breddas till att inkludera även frukost? Varmt välkommen till en paneldiskussion mellan företrädare för politik, skola och offentlig måltidsverksamhet.

Moderator

Charlotte Signahl

Paneldeltagare

Nabil Belkacem

Administrativ chef

Askebyskolan, Rinkeby-Kista

Per Bolund

Språkrör

Miljöpartiet

Aylin Fazelian

Riksdagsledamot

Socialdemokraterna

Marianne Backrud-Hagberg

Ordförande

Kost & Näring

Representant (kompletteras)

Röda Korsets ungdomsförbund

ARRANGÖR

Kost & Näring – En branschförening inom Ledarna