Varför blir det inte rätt, fast alla gör rätt?

LiveSeminarium

2024, Lördag 1 juni, 15:00-15:45

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Unga Funkisrörelsen- Tillsammans är vi starka

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Varför blir det inte rätt, fast alla gör rätt? I detta panelsamtal kommer vi diskutera vikten och betydelsen av samverkan, hur unga personer med funktionsnedsättning kan hamna mellan stolarna, och vad som behöver göras för att förebygga organisatoriska mellanrum. Vi kommer även att diskutera universell utformning och dess betydelse för målgruppen unga personer med funktionsnedsättningar i samhället. Några frågor som kommer diskuteras i panelsamtalet: – Varför tar man inte vara på civilsamhället, när alla talar om dess vikt? – Vad har man för personlig erfarenhet av samverkan? – Finns det några frågor/grupper som hamnar mellan stolarna? – Hur fungerar universell utformning i praktiken i förhållande till möjliggörande av målgruppens inkludering i samhället?

Moderator

Doaa Zatara

Projektledare

Unga funkisrörelsen- Tillsammans är vi starka

Paneldeltagare

Kitimbwa Sabuni

Utvecklingsledare

Länsstyrelsen i Stockholms län

Kitimbwa Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län med ansvar för att bidra till genomförandet av den nationella funktionshinderpolitiken i länet. Han är också den som samordnar Länsstyrelsens arbete med de globala målen hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Alexandra Völker

Riksdagsledamot

Socialdemokraterna

Alexandra Völker är riksdagsledamot för socialdemokraterna och sitter i utrikesutskottet. En olycka som barn gav henne en liten hand och ledde henne till svensk dysmeliförening och riksförbundet Sällsynta diagnoser. Var förra mandatperioden med och tog fram rapporten ”en funktionshinderspolitik för 2020-talet”

Juan Borroye Guerrero

Representant

4inclusion och Unga funkisrörelsen

Juan Borroye Guerrero är projektledare för projektet Öppna värdar genom 4inclusion och representant för Unga funkisrörelsen. Han har själv erfarenhet av att ha en varaktig funktionsnedsättning, jobbar med gruppen personer med funktionsnedsättningar i Järvaområdet, samt att coacha/vägleda ungdomar i att bli aktiva inom föreningar

Malin Bergmark

Grundare och senior rådgivare

Regenerator AB

Med en gedigen bakgrund från offentlig sektor, inklusive arbete i myndigheter och Regeringskansliet, har Malin alltid haft ett djupt engagemang för sociala frågor. Malins karriär började med fokus på barns rättigheter. Idag driver Malin företaget Regenerator AB, som ger stöd till organisationer gällande tillgänglighet.

Lars Lindberg

Seniorrådgivare

Nordens välfärdscenter

Lars Lindberg är seniorrådgivare vid Nordens välfärdscenter och har bland annat lett ett projekt om samhällsekonomiska analyser och universell utformning. Han har även författat flera rapporter om funktionshinderpolitik och diskriminering, och har tidigare arbetat på socialdepartementet.

ARRANGÖR

Unga Funkisrörelsen- Tillsammans är vi starka