Stockholmshusen: Hjälp oss bygga mer och billigare

LiveSeminarium

2024, Fredag 31 maj, 16:15-17:00

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Svenska Bostäder

Medarrangör: Familjebostäder, Stockholmshem

Ämne: Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm står redo att bygga staden. Vi bygger trots byggkrisen
och ska bara i år få fram 2500 markanvisningar för Stockholmshusen. Det är utmanande och vi ber
därför några av bostadsbranschens vassaste experter om hjälp.
Vilka tips har Cattis Carlén, affärsansvarig på OBOS,
Ola Andersson, arkitekt och stadsbyggnadsdebattör och
Anders Wimmerstedt, affärsenhetschef på JM att ge?

Moderator

Nima Assadi

civilingenjör

Hela kedjan

Paneldeltagare

Håkan Siggelin

Chef Projektutvecklingsavdelningen

Familjebostäder

Patrik Andersson

chef Bygg och teknik

Stockholmshem

Stefan Sandberg

vd

Svenska Bostäder

Eleonor Eklind Forslin

avdelningschef Exploateringskontoret

Stockholms stad

Martin Schröder

avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Stockholms stad

Cattis Carlén

affärsansvarig OBOS Deläga

OBOS

Ola Andersson

arkitekt

Andersson Arfwedson

Anders Wimmerstedt

affärsenhetschef

JM

ARRANGÖR

Svenska Bostäder