Lansering av rapporten: Social oro – social respons?

LiveSeminarium

2024, Lördag 1 juni, 12:30-13:15

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Svenska Röda Korset

Ämne: Övriga ämnen

Tillgänglighet: Vi har textning

Språk: Svenskt tal

Lyfta fram innehåll och rekommendationer från rapporten: • Ge röst till och illustrera hur människor och lokalsamhällen påverkas av det dödliga våldet, både deras utsatthet, och ge exempel på hur boende och lokala aktörer agerat handlingskraftigt för att hantera effekterna och göra sina röster hörda • Påvisa glapp i samhällets stöd, på kort och längre sikt till individer och lokalsamhällen. Förtydliga vikten av ett före-under-efter-perspektiv, samt hur dessa hänger ihop och bör vara en del av krisstödjande aktörers arbetssätt • Bidra till diskussionen om hur lågintensiva kriser kan förstås och hanteras • Ge rekommendationer och påverka för ett bättre samordnat och kvalitativt stöd som möter människors behov, på kort och längre sikt

Paneldeltagare

Boende 1 som intervjuats för rapporten

Boende 2 som intervjuats för rapporten

Forskare som intervjuats för rapporten

Representant från krisberedskap

Representant från sorg- och traumabearbetning

ARRANGÖR

Svenska Röda Korset