Hur ska alla ha råd med det digitala?

Det digitala samhällets framväxt har gått snabbt. Vi har aldrig haft så snabb tillgång till information, tjänster och service som nu. Möjligheterna är många, samtidigt vet vi att alla inte kan, vill eller får använda digitala tjänster. Hur gör vi för att inte skapa parallella samhällen? Vår expertpanel diskuterar olika lösningar på hur fler kan vara digitalt delaktiga. Panelen består av representanter från myndigheter, politik, akademin och civilsamhället. Samtalet leds av Dona Hariri. Bakgrund I vår rapport Från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap beskriver vi den digitala situationen för personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. https://funktionsrattstockholmslan.se/wp-content/uploads/2023/12/Fran-digitalt-utanforskap-till-digitalt-innanforskap_digital.pdf

Moderator

Dona Hariri

Jurist, författare, moderator

ARRANGÖR

Funktionsrätt Stockholms län