Hur bidrar digitalisering och flerspråkighet i skolan till inkludering och måluppfyllelse?

LiveSeminarium

2024, Fredag 31 maj, 15:00-15:45

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Binogi

Ämne: Barn och unga, Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Självklart ska alla elever ha möjlighet att lyckas! En varierad skola som inkluderar alla ger bättre förutsättningar för det. Vi diskuterar vilka möjligheter skolan har idag i en spännande paneldiskussion med deltagare som vet vad de pratar om. Som har varit en del av Stockholms stad och av Järvaområdet i många år. Med både forskning och beprövad erfarenhet som grund diskuterar vi utmaningar, möjligheter och lösningar.

Moderator

Agri Ismaïl

Jurist

Binogi

Agri Ismaïl är uppvuxen i Akalla och har jobbat på Binogi de senaste åtta åren som affärsjurist. Innan dess har han jobbat inom finanssektorn på startups i London och Dubai.

Paneldeltagare

Happy Hilmarsdottir Arenvall

Barn- och Ungdomsdirektör

Järfälla kommun

Idag ansvarig för förskolor, grundskolor samt anpassad grundskola i Järfälla. Tidigare grundskolechef under fem år i Järva stadsdelsområde med uppdraget att förbättra resultaten. Min viktigaste uppgift är att arbeta för väl fungerande skolor där alla barn får möjlighet att nå god måluppfyllelse oavsett bakgrund.

Fredrik Boström

Grundskolechef Omr 5

Utbildningsförvaltningen Stockholm Stad

Grundskolechef i Stockholm, Järva stadsdelsområde. Tidigare lärare på Skytteholmsskolan i Solna och Gärdesskolan i Stockholm. Biträdande rektor från 2005, därefter rektor i Stockholm mellan 2008 fram till 2023 med avbrott för utvecklingsroll inom näringslivet kring digitala lärresurser och rektorsroll inom friskola.

Iman Ehsani

Rektor på Järva Gymnasium

Roya Foundation

Arbetat i Järvaområdet sedan 2007, på fritidsgårdar och skolor med olika befattningar. Genom åren vald till årets högstadielärare, vinnare av SIQ:s innovationspris, varit engagerad i bland annat SO-verkstaden och Progress Didaktik, demokratimentor och jurymedlem på Lärargalan. Startar nu en gymnasieskola i Järvas hjärta: Tensta.

Kristina Ansaldo

Samordnare för nyanlända elevers lärande

Utbildningsförvaltningen i Stockholm

Legitimerad lärare med behörighet i svenska som andraspråk. Utvecklade genrepedagogiken (en undervisningsmodell från Australien) på Knutbyskolan i Rinkeby. Sedan 2011 på utbildningsförvaltningen som samordnare för nyanländas lärande för att stärka kvaliteten för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

ARRANGÖR

Binogi