Ensamma i krisen? Perspektiv på stöd till dem som drabbas av det dödliga våldet

LiveSeminarium

2024, Lördag 1 juni, 12:30-13:15

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Svenska Röda Korset

Ämne: Demokrati och politik, Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Vi har textning

Språk: Svenskt tal

Många påverkas av gängrelaterade skjutningar och sprängningar – långt fler än de som drabbas direkt. Boende i områden som återkommande drabbas av våld är särskilt utsatta. Samtidigt kan vi se glapp i samhällets insatser och drabbade personer söker sällan stöd hos offentliga aktörer.

Hur mår de som drabbas återkommande av gängrelaterat våld? Och vilket stöd får de? Finns det glapp i samhällets stöd, och hur ska de i så fall överbryggas?

Här presenterar Svenska Röda Korset en ny rapport där vi har intervjuat boende i tio socioekonomiskt eftersatta områden över hela landet. Som komplement har vi också pratat med trettio externa experter, från forskare till kommunpolitiker, för att få deras bild av situationen.

Samtalet fortsätter sedan vid Mingelytan där vi också bjuder på lunchswraps.

Moderator

Lotta Norberg

Rådgivare Samhällspåverkan

Svenska Röda Korset

Paneldeltagare

Randi Myhre

Biskopsgården, Göteborg

Fathi Abdullahi

Biskopsgården, Göteborg

Mattias Öhman

Uppsala Universitet

Jan Jönsson

Oppositionsborgarråd (L)

Stockholms stad

Aza Cheragwandi

Kommunalråd (S)

Huddinge kommun

Sara Hedrenius

Sakkunnig Psykisk hälsa/psykosocialt stöd

Svenska Röda Korset

ARRANGÖR

Svenska Röda Korset