Den uteblivna samhällsdialogen- ett hot mot vår demokrati?

LiveSeminarium

2024, Lördag 1 juni, 16:15-17:00

Seminariescen: Stockholm

Arrangör: Stiftelsen Fryshuset

Ämne: Barn och unga, Demokrati och politik, Kultur

Tillgänglighet: Annat

Språk: Svenskt tal

Ett polariserat samhälle är mer intresserat av konflikt än dialog. Det tenderar att föra debatter och (re)producera berättelser som skapar distans och rädsla istället för kontakt och nyfikenhet. Inom Fryshuset tror vi att dialog mellan oliktänkande leder till positiva och nytänkande samhällsförändringar som gynnar fler och svarar mot flera problemformuleringar och behov. Vi arbetar med olika dialogmetoder och verktyg för att främja förståelse och gemensamma lösningar. Välkomna på ett seminarium där unga bl.a. framför storytelling och berättar om sina erfarenheter av arbete med Sustained dialogue och Dialogue for Peaceful Change (DPC) samt diskuterar vad de tror behövs för att vända samhällsklimatet mot ökat lyssnande och från problemfokus till lösningsfokus.

Moderator

Guuled Mohammed

Young Talents Sweden

Inkluderingsförespråkare, VD för Young Talents Sweden och vinnare av Unga journalistpriset 2023.

Paneldeltagare

Gulhayat Mirzahmet

Jasmine Taoré

Zara Zitouni

Miriam Rheman

Zozan Inci

Fryshuset

Maria Bolme

Fryshuset

Liam Sallmander

Fryshuset

ARRANGÖR

Stiftelsen Fryshuset