Järvaveckan Research

Järvaveckan Research är en gren av Järvaveckan och arbetar för att främja en kunskapsbaserad dialog över samhällsgränser. Genom rapportserierna “Fakta för förändring” och “Perspektiv” tillhandahåller Järvaveckan Research underlag för upplysta samtal mellan alla slags samhällsaktörer och människor. Med sin roll i folkbildning, bidrar Järvaveckan Research till samhällsutveckling genom kunskap, nya perspektiv, utbildning och dialog. Vi vilar därmed på en urgammal svensk erfarenhet: att det är genom folkbildning och dialog som samhället förs framåt. Under 2023 publicerades sju nya och unika rapporter:

Perspektiv – Nyhetsmedia Norge, Fakta för förändring – Valdeltagande och Branscher, Perspektiv – Mångfald och Näringslivet, Perspektiv – Arbetsmarknad, Perspektiv – Digital Inkludering, Perspektiv – Nyhetsmedia Sverige, och Perspektiv – Näringsliv

VÅRA RAPPORTER Har Uppmärksammats i

Fakta för förändring

“Fakta för förändring” är en rapportserie som syftar till att ge bättre förståelse för förutsättningarna för olika demografiska grupper utifrån bland annat härkomst och bostadsområden. Rapporterna innehåller statistik om demografi, arbetsmarknad, utbildning, boende, företagande, inkomst och valdeltagande med mera. De senaste rapporterna har utforskat svenska medborgare som är utrikesfödda och deras barn som är födda i Sverige. Statistiken kommer ifrån myndigheter såsom statistikmyndigheten SCB. För första gången i Sverige studeras och jämförs tre grupper: utrikesfödda, deras barn och hela befolkningen i Sverige utifrån ursprungsland. Blir det bättre för nästa generation?

Perspektiv

Rapportserien “Perspektiv” är en opinionsundersökning som beskriver vad människor tycker, känner och tänker kring olika samhällsfrågor och vilka åsikter och attityder de har. En del av rapporterna fokuserar på boende i Sveriges 60 så kallade ”utsatta områden.” En majoritet av befolkningen i dessa områden har stor etnisk och kulturell mångfald. Fördomarna om dessa grupper och områden är många. Därför är rapportserien unik i sitt slag och sätter målgruppens frågor på den politiska, ekonomiska och sociala agendan. En annan del av rapporterna tittar på chefer/ledare i näringslivet och i offentlig sektors inställning till olika samhällsfrågor däribland integration, inkludering och mångfald.