Järvaveckan Research

Järvaveckan Research består av rapportserierna “Fakta för förändring” och “Perspektiv”. Järvaveckan Research erbjuder unika undersökningar och fakta rapporter för nya perspektiv och kunskap. Med dessa vill vi skapa förutsättningar för en bättre dialog mellan politiker, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle, majoritetssamhälle och de människor som berörs. Vår verksamhet bärs fram av våra grundvärderingar. Vilken konkreta förändringar, politik eller policy som kan leda till dessa värderingars förverkligande i politik tar vi inte ställning till. Vi är varken en aktivistisk sakfrågerörelse eller ett politiskt parti. Vår roll ligger i steget före: att bidra med bästa möjliga betingelser för upplysta samtal mellan alla slags samhällsaktörer och alla slags människor. Vi vilar därmed på en urgammal svensk erfarenhet: att det är genom folkbildning och dialog som samhället förs framåt. Under kommande dagar publiceras sex nya unika rapporter:

Perspektiv – Arbetsmarknad, Perspektiv – Digital Inkludering, Perspektiv – Nyhetsmedia Norge, Perspektiv – Nyhetsmedia Sverige, Perspektiv – Näringsliv samt en minirapport av Fakta för förändring – Valdeltagande

VÅRA RAPPORTER Har Uppmärksammats i

Fakta för förändring

“Fakta för förändring” är en rapportserie som syftar till att ge bättre förståelse för förutsättningarna för olika demografiska grupper utifrån bland annat härkomst och bostadsområden. Rapporterna innehåller statistik om demografi, arbetsmarknad, utbildning, boende, företagande, inkomst och valdeltagande med mera. De senaste rapporterna har utforskat svenska medborgare som är utrikesfödda och deras barn som är födda i Sverige. Statistiken kommer ifrån myndigheter såsom statistikmyndigheten SCB. För första gången i Sverige studeras och jämförs tre grupper: utrikesfödda, deras barn och hela befolkningen i Sverige utifrån ursprungsland. Blir det bättre för nästa generation?

Perspektiv

Rapportserien “Perspektiv” är en opinionsundersökning som beskriver vad människor tycker, känner och tänker kring olika samhällsfrågor och vilka åsikter och attityder de har. En del av rapporterna fokuserar på boende i Sveriges 60 så kallade ”utsatta områden.” En majoritet av befolkningen i dessa områden har stor etnisk och kulturell mångfald. Fördomarna om dessa grupper och områden är många. Därför är rapportserien unik i sitt slag och sätter målgruppens frågor på den politiska, ekonomiska och sociala agendan. En annan del av rapporterna tittar på chefer/ledare i näringslivet och i offentlig sektors inställning till olika samhällsfrågor däribland integration, inkludering och mångfald.