Make Music Matter främjar kreativitet och välmående!

Projektet Make Music Matter tror starkt på musikens betydelse för välmående och identitetsutveckling och vill inspirera unga människor att utforska sin kreativitet, hitta sin egen röst och utveckla sitt eget musikskapande. Genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och program, arbetar projektet med att hjälpa unga att utveckla sina färdigheter och samtidigt främja deras psykiska hälsa.


Syftet med närvaron på Järvaveckan är att ge unga en plattform för att upptäcka och utveckla sin passion för musik samt visa på användbara verktyg för att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Make Music Matter kommer att erbjuda en mängd olika musikaktiviteter som musik- och dansworkshops, föreläsningar, studioinspelningar, uppträdanden, Dj-ing, möten med artister, prova på musikinstrument, tävlingar och mycket mer. Det visas även på framtida yrkesmöjligheter inom musiken då samarbete sker med olika aktörer från musikbranschen. Tillsammans skapar vi en unik och inspirerande musikupplevelse för unga!