White Arkitekter

Vill du sitta vid vårt bord?
I år genomför White Arkitekter en serie rundabordssamtal för att få fler människor att mötas och samtala under avslappnade former i nya miljöer. Whites medverkan handlar om att tillföra samtal på marken, bortom scener eller seminarier.

Tre olika samtal kommer äga rum runt ett långbord, ofta med samskapande karaktär, där ett antal förinbjudna personer med olika perspektiv deltar. Och där du som besökare kan vara med och sitta vid bordet, stå runt om, och stanna kvar efteråt för fortsatt samtal utifrån vem du är.

White Arkitekter har arrangerat samtal på olika sätt under Järvaveckan sedan start. Allt ifrån en sociotopkarta för att prata med Järvaveckans besökare vad de tycker om Järva till en paviljong på marken för rundabordssamtal eller en stor kub för medskapande konst på platsen. Järvaveckan arrangeras på Spånga IP sedan 2016.

Program:

31/5 Kl 15:00 Offentliga rum – Hur skapar vi mer möjligheter för vardaglig idrott och rörelse i Stockholm? 
Det här är ett rundabordssamtal i all sin enkelhet runt vårt långbord där vi pratar om platser för idrott och rörelse. Vem som helst på plats kan komma och lyssna eller vara med mot slutet.

1/6 Kl 15:00 Allt från flickrum till tantrum – Mötes- och boendemiljö i Järvaområdet
Ett rundabordssamtal där vi tillsammans pratar om allt från flickrum till tantrum, om mötes- och boendemiljö i Järvaområdet och hur det byggda kan verka för att skapa inkluderande miljöer. Det här är ett samtal runt vårt långbord där vem som helt på plats kan komma och lyssna eller vara med mot slutet.

2/6 Kl 15:00 Visionära rum – Hur blir Järva storslaget? 
Samtal och workshop där vi tillsammans gör idéprojekt kring skapandet av fler landmärken och identitetsmarkörer på Järvafältet. Vi vill skapa visionära rum med frågeställningen hur blir Järva storslaget?

Långbordet är platsen samtalen kommer hållas på, ett projekt i samarbete mellan Helsingborgs stad, konstnären Ebba Matz, Kulturhotellet, möbelproducenten Nola och White. Långbordet står idag utanför Whites kontor på Östgötagatan 100 och flyttas tillfälligt till Järvaveckan under festivalen för att kunna vara nära människor på plats och för att besökarna ska kunna mötas för egna samtal.

Vill du vara med oss och forma samtalen? Välkommen att sitta vid vårt bord på Järvaveckan.