#utanskyddsnät

För kvinnor, flickor och transpersoner med erfarenheter av droger, sex mot ersättning, och/eller kriminalitet. Vi är en ideell förening som arbetar med stöd till varandra och till våra systrar och syskon i utsatthet. Vi tycker det är viktigt att vi hörs och att vår verklighet blir synlig. Vi arbetar med att lyfta våra frågor i opinionen, hos politiker och mot myndigheter. www.utanskyddsnat.nu