Unga Funkisrörelsen- Tillsammans är vi starka

Vi vill i och med detta projekt skapa ett nätverk där personer med funktionsnedsättningar kan utbyta idéer, tankar, lärdomar och erfarenheter med varandra.

1. Vi finns till och för de som är yngre, bosatt i Stockholm och har en funktionsnedsättning.
2. Vi strävar efter och stöttar varandra i att stärka den egna organiseringen.
3. Vi finns för varandra och jobbar mot gemensamma påverkansmål.

Inom det här projektet kommer vi att anordna:

1. Intressanta föreläsningar om varför och hur man påverkar beslutsfattare.
2. Nätverksträffar där vi satsar på att lära känna varandra samt finnas till för varandra.
3. Utbildningsdagar kring teman som har beröringspunkter i alla nätverkets organisationer.
4. Debattpaneler där vi bjuder in personer som har direkt inverkan på det vi vill förändra.