Tibble Gymnasium Campus Kista

Eleverna på Tibble Gymnasium Campus Kista arbetar mycket i olika projekt där de får träna på att forska, undersöka och ifrågasätta. Detta efterliknar hur det fungerar på högskolan och syftet är att eleverna ska ligga steget före när de börjar sina högskolestudier efter gymnasiet.