SVT

Vår ambition är att granska och skildra de frågor som är viktiga för dig. SVT verkar i allmänhetens tjänst och drivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Målet är att erbjuda ett utbud som engagerar, underhåller och berikar – för alla åldrar och intressen. Och SVT vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Verksamheten bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och finansieras via public service-avgiften.