Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än 2,2 miljarder kronor fördelats till över 1100 projekt i Sverige och internationellt.