Svenska kyrkan Stockholms stift

Välkommen till det interreligiösa tältet. Läs mera om våra aktiviteter på Järvaveckan här: https://www.svenskakyrkan.se/filer/500073/Tro%20p%C3%A5%20J%C3%A4rva%20program%20och%20inbjudan%20FINAL.pdf