Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet driver opinionsarbete för barnmorskans profession, allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, barnmorskors arbetsvillkor och möjligheten till olika vårdformer. SBF är även ett fackförbund som organiserar barnmorskor genom SRAT.
En profession – En organisation