Svenska Barnmorskeförbundet, Stockholm lokalförening