Svensk Basket

Svensk Basket har till uppgift att främja och utveckla basketbollidrotten och göra den tillgänglig för alla i Sverige. Förbundet skall stimulera elitverksamheten likväl som bredd-, skol- och ungdomsverksamhet samt verka för utbredningen av spontanbasket. Förbundet skall företräda Svensk Basket i utlandet och på ett aktivt sätt verka för ökad internationalisering.