Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar har beredskap dygnet runt i våra tio medlemskommuner. Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Vi svarar för 1,4 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal svarar vi för larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 31 kommuner i Uppland, delar av Södermanland, Västmanland och på Gotland. Vår verksamhet omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Vi har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell snabbinsatsstyrka.

Kontakt Tältyta

Björn Westerdahl

Kommunikationschef

Storstockholms brandförsvar

kommunikation@ssbf.brand.se

+4684548700

Bengt Tersler

Arbetsledare

Storstockholms brandförsvar

bengt.tersler@ssbf.brand.se

+4684548700