Stolta Föräldrar till HBTQi+ barn Stockholm

Utställare 2-3 juni, tältyta: E05a

Stolta Föräldrar till hbtqi+ barn är ett ideellt nätverk inom RFSL Stockholm som firar 25 års jubileum i år. Vi finns till för att stödja familjer med hbtqi+ barn i olika frågeställningar som rör barnets hbtqi+ identitet. Vi arbetar också med att öka kunskap, förståelse och acceptans i vår omgivning för hbtqi+ barn och deras familjer, samt för att tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället. Vi gör detta genom att ordna bland annat stödsamtal, cafékvällar för föräldrar, föreläsningar, studiecirklar, temahelger och genom Pridefestivalen.