Stadsmissionens Skolstiftelse

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation utan vinstutdelning. Skolstiftelsen är huvudman för sex gymnasieskolor och en gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola) under namnet Grillska, samt vuxenutbildning inom Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3000 studerande är stiftelsen en av Sveriges största fristående, idéburna skolorganisationer.