Srf konsulterna

Srf konsulterna är branschorganisationen för redovisnings och lönekonsulter. Vi erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen. Utbildning och information som ligger oss nära är frågor om hållbarhet (såväl social som ekonomisk och miljömässig) och hållbarhetsrapportering, vilket är det vi kommer att samtala om på Järvaveckan.