Språkkraft

Språkkraft är en allmännyttig ideell förening som arbetar med att öka integrationshastigheten i Sverige. Vi erbjuder lösningar som hjälper invandrare att utveckla sin svenska genom att konsumera svenska medier. Medier bär inte bara det svenska språket utan även värderingar, kultur och förståelse för hur det svenska samhället fungerar. För att underlätta för besökare på Järvaveckan som inte har svenska som modersmål erbjuder Språkkraft i år en ökad språktillgänglighet genom att samtliga seminariescener använder verktyget Språkkraft LIVE, vilket gör det möjligt att följa vad som sägs via en automatisk direkttextning i den egna mobiltelefonen, med ett integrerat språkstöd till 30 olika språk.