SPARKSAPP.SE

SparksApp.se är den digitala plattformen som aktiverar unga på fritiden. Genom plattform får alla unga tillgång till hela det lokala utbudet av trygga och inkluderande aktiviteter. Vi har gjort det enkelt för alla lokala ungdomsverksamheter att nå ut direkt till unga. Sparksapp.se marknadsförs av våra engagerande ungdomsambassadörer som besöker skolor och inspirerar sociala medier. Med SparksApp.se får kommuner/städer kontinuerlig och värdefull data om vad unga vill göra, vad de provar och tycker om utbudet, vilket ger förvaltningar och beslutsfattare unika möjligheter att anpassa utbudet efter ungas önskemål och behov. SparksApp.se ägs, utvecklas och drivs av den ideella föreningen Sparks Generation, som brinner för alla ungas möjligheter till en meningsfull fritid.