Skandias stiftelse Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet har i över 36 år arbetat för ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Vårt mål är att skapa en ljusare framtid för barn och unga, där de känner mer hopp, delaktighet och tro på sig själva. Vi stödjer förebyggande projekt över hela landet, utvecklar innovativa metoder och verktyg samt finansierar forskning som skapar effekt. Vi vet värdet av att förutse risker och arbeta förebyggande, därför stävar vi efter att utveckla effektiva metoder för att mäta värdet av förebyggande sociala insatser Vi tror på kraften i samarbete och arbetar därför nära civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och akademin. Tillsammans delar vi med oss av vår kunskap, allt för att driva en positiv samhällsförändring!