Rinkeby Festivalkommitte

Jag startade Rinkebyfestivalen som är en musikfest som sedan 1974 i princip årligen genomfördes i södra Järva fram till slutet av 1990-talet. Den har sedan dess återuppstått i olika konstellationer och på samma plats i Järva, nämligen Rinkeby Torg. Med en tanke om en förståelse för det mångkulturella skapades en mötesplats för kulturen på torget. Med åren utvecklades festivalen: kryddiga dofter från världens alla hörn och bakgator blandades med busslaster med människor från hela landet för att vara med om två dagars festligheter med musik, dans och mat. Under några år har festivalen bara anordnats sporadiskt i olika former När festivalen var som populärast hade man nästan 10 000 besökare från hela Stockholm Rinkebyfestivalen har utåt och i massmedia fått stor uppmärk- samhet.