Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver samt för att det finns en väl utbyggd kollektivtrafik. Region Stockholm är också en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, tandläkare, IT-tekniker, samhällsplanerare och ingenjörer. Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet som finansieras till ca 80 procent av skatteintäkter från länets invånare.
I Region Stockholms tält erbjuds seminarier och information om bland annat vaccination, könsstympning, amning, förlossning, cancer, våld i nära relationer samt psykisk och fysisk hälsa. En rad experter från olika verksamheter inom Region Stockholm finns på plats för att berätta och svara på frågor.