Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver samt för att det finns en väl utbyggd kollektivtrafik. Region Stockholm är också en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare, tandläkare, IT-tekniker, samhällsplanerare och ingenjörer. Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet som finansieras till ca 80 procent av skatteintäkter från länets invånare. I utställningstältet medverkar Folktandvården Järva, Tensta vårdcentral, Närakut Järva, Rinkeby vårdcentral, Järva vårdcentral, Järva ungdomsmottagning, Stockholms mansmottagning Järva, Tobiasregistret och representanter för arbetsgivaren Region Stockholm. Ambulans och ambulanspersonal på plats H10.