Region Norrbotten

Vi jobbar tillsammans dygnet runt, året runt, för att ge alla medborgare i länet en trygg och säker vård. Ett livsviktigt ansvar som många gånger är den avgörande skillnaden för patienten. Alla behövs och vi lär av varandra. Varje dag.