Randstad AB

Randstad världsledande hr-servicebolag inom bemanning, rekrytering, konsultuthyrning och omställning. En partner i arbetslivet för både människor och företag. Vi förstår hur viktigt jobbet är i en människas liv. Vårt fokus på individen på arbetsmarknaden bidrar också till våra kunders framgång – så att alla parter når sina mål och ambitioner. För oss är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. I Sverige arbetar vi aktivt med arbetsmarknadsfrågor både i politiska forum och genom samarbeten med organisationer, framför allt när det handlar om mångfald, jämställdhet och ett tryggt arbetsliv.