Polismyndigheten

Vi medverkar 29 – 30 maj på fordonsplats H02, och medverkar 31 maj – 1 juni på tältplats E07 (se nedan).