Östergötlands Stadsmission

Vi kommer medverka under Järvadagarna med vårt projekt Power in da hood, som drivs av, för och med unga tjejer från ett bostadsområde i Norrköping. Syftet med projektet är att stötta deltagarna till ökad egenmakt, ökade kunskaper om egen organisering och ökat självförtroende. Att vara med under Järvaveckan kommer bidra till dessa mål! Östergötlands Stadsmission arbetar utifrån identifierade samhällsproblem och genomför strukturerat arbete inom områdena: Barn & unga, Skydd & Behandling, Boende & Beroende samt Arbetsintegration. Vi ger akut basstöd såsom mat, värme och skydd samt långsiktigt förändringsarbete för att öka människors livskvalitet och egenmakt genom sammanhang och arbetsträning. Att hjälpa och stötta människor i utsatta livssituationer har varit vår drivkraft sedan starten -72.