Mamma United

Mamma United är en ideell förening som grundandes 2020 för att stötta mammor i områden med socioekonomiska utmaningar. Vår målsättning är att ge mammorna ökad kunskap, nya verktyg och ett större nätverk för att kunna påverka sina egna och sina barns livssituation och välmående. Kärnan i vår verksamhet är ett kostnadsfritt utbildningsprogram som sträcker sig över 12 veckor. Vid varje utbildningstillfälle bjuder vi in olika representanter från viktiga samhällsfunktioner såsom socialtjänsten, polisen, barnmorskor och kvinnojouren. Mammor som deltar i våra aktiviteter får bättre förutsättningar att integreras i det svenska samhället, känner en större tillit till samhällsviktiga funktioner och har ett starkare socialt nätverk. Vi är övertygade om att när mammorna går före, följer barnen efter!