Maker Tour Tekniska museet

Maker Tour är Tekniska museets turnerande science centerverksamhet. Du kan stöta på våra rosa bussar när vi är på väg till platser runt om i landet för att stimulera barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Det gör vi genom kreativt skapande, enkel programmering och problemlösning tillsammans.