Make Music Matter!

Make Music Matter är ett projekt med syfte att skapa en ökad förståelse för musikens betydelse för individen och för samhället i stort. Det övergripande målet är att ge förutsättningar till unga för att arbeta med musik som uttrycksform, främja kreativitet och välmående, inspirera till en meningsfull fritid samt visa på framtida yrkesmöjligheter.