Läkarmissionen

Läkarmissionen är en ideell global stiftelse som arbetar för att utrota fattigdom och tillhandahålla vatten, sanitet och hygien, hälsa, utbildning och social och ekonomisk inkludering till de mest utsatta.