Läkarmissionen

Läkarmissionen grundades i Sverige år 1958 och är idag en internationell biståndsorganisation som leds från det globala kontoret i Vällingby, Stockholm. Vi finns på plats i ett 30-tal länder och arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning, med fokus på livsförsörjning och matsäkerhet, hälsa, utbildning, och vatten och sanitet. Vi agerar också i fragila stater och konflikter och bistår med akuta humanitära insatser.