Kulturrådet

Vi är en statlig myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Vi arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet och internationellt.