Kraftens hus Stockholm

På Kraftens hus kan du träffa andra som också är cancerberörda. Både du som är närstående och du som fått en cancerdiagnos är välkommen. Kom till Kraftens hus och ta en fika, delta i en skapande verksamhet, hör en föreläsning eller var med i en samtalsgrupp.

Kraftens hus Stockholm är en förening som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har startat.

Varmt välkommen!