Kost & Näring – En branschförening inom Ledarna

Branschföreningen Kost & Närings medlemmar utgörs kostchefer, måltidschefer, livsmedelsupphandlare och andra som planerar, leder och utvecklar de svenska offentliga måltidsverksamheterna. Vi arbetar för rätt förutsättningar och hög, jämn kvalitet på de cirka tre miljoner måltider – Sveriges viktigaste, anser vi – som våra medlemmar och andra kollegor över hela landet ansvarar för. Inom vården, skolan och omsorgen, varje dag. Kost & Näring är en del av chefsorganisationen Ledarna.