KISAM-Världens ungdomar

KISAM-Världens Ungdomar
En röst för förändring! FÖR och MED ungdomar!
Vi vill vara en röst för att påverka, visa en annan bild av oss och förändra för att det ska mer rättvist i samhället, att fler unga ska få möjlighet till studier, jobb och positiva livsval. Vi finns idag i Skäggetorp, Linköpings kommun. Arbete pågår med att starta upp på fler platser i Östergötland.
Vår vision är att
– Fler ungas röster ska höras och deras kunskaper ska bättre tas tillvara.
– Att unga ska få redskap till att kunna vara en aktiv del i samhället, känna egenmakt och påverka sin framtid.
– Ett led i arbetet är att fler unga ska klara skolan och ha en meningsfull fritid.
– Att KISAM-Världens ungdomar är en arena för samtal och lösningsinriktat arbete för ett mer demokratiskt, jämlikt och inkluderande samhäl