Keolis

Keolis är ett globalt kollektivtrafikbolag med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad. Keolis Sverige har
5 000 anställda och omsätter 5,4 miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis kollektivtrafiken, förenklar vardagen för resenärer och bidrar till ett hållbart resande.

I varje län finns en trafikhuvudman som har det politiska och ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken. I Sverige bedriver Keolis kollektivtrafik i Stockholm (SL), Västra Götaland (Västtrafik), Uppland (UL), Värmland (Karlstadsbuss), Dalarna (Dalatrafik) och Skåne (Skånetrafiken).

Kontakt Tältyta

Nicole Mitman

Employer Branding och Event specialist

Keolis Sverige AB

nicole.mitman@keolis.se

+46708107313