GodBo

Vi är en start-up som vill bidra till stabilare ytterområden genom ökat egenägande av bostäder. Detta gör vi genom satsning på samägande av fastigheter med de boende – delägarboende. Ökad andel egenägande bidrar till stabilare områden och bättre förutsättningar för de boende och kommande generationer.